Cursa del port
de Barcelona

La Cursa del Port de Barcelona se celebrarà el juny de 2020. El punt de sortida estarà situat al moll de les Drassanes.

La cursa està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes que s’hi inscriguin prèviament.

Hi haurà dues modalitats de cursa: 5 Km i 10 Km. El circuit de la cursa és per dins del Port de Barcelona. L’opció escollida s’especificarà en el moment de la inscripció. Estarà degudament senyalitzada i marcada en cada quilòmetre. Els participants hauran de circular pel recorregut senyalitzat i delimitat.

L’organització podrà modificar el circuit per causes alienes de força major. El compliment del circuit està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la prova, però que no afectaran a la distància oficial.

Hi haurà un avituallament al final de la cursa i un líquid al km 5. També es disposarà d’un servei de guarda roba i wc. Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seran els designats per la organització.

La cursa es considerarà tancada 1 hora i 30 minuts després de la sortida.

Per participar és obligatori córrer amb xip. En cas de disposar de xip groc, cal fer constar el codi al moment de fer la inscripció. En cas de no disposar-ne, l’organització en facilitarà un d’un sol ús que s’ha de retornar al final de la cursa i que suposa el pagament d’un suplement en el moment de la inscripció.

El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els termes establerts, significa la renúncia dels mateixos. La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament i s’hagi rebut el comprovant d’inscripció. Cal portar el DNI del titular (o resguard d’inscripció) per recollir el dorsal. La organització no entregarà cap dorsal ni xip si l’atleta no aporta aquests documents per identificar-se com a titular de la inscripció.La fotocòpia del DNI, juntament amb el resguard d’inscripció, és vàlida per tal que una tercera persona pugui recollir un dorsal en cas de no poder fer-ho el titular.